print

צייר בשדה הקרב

אוצרת: סיגל קהת - קרינסקי 1.5.2005 - 15.8.2005
צייר בשדה הקרב

מנהלת ואוצרת ראשית: דרורית גור אריה
אוצרת התערוכה: סיגל גהת-קרינסקי
מאמרים: סיגל קהת-קרינסקי.