print

דור גז, גיאורגופוליס

אוצרת: דרורית גור אריה 5.11.2009 - 27.2.2010
דור גז, גיאורגופוליס

עורכת: דרורית גור-אריה
עריכת טקסט: דפנה רז
תרגום לאנגלית: דריה קסובסקי
תרגום לערבית: נאדר אבו-תאמר, תרגומדיה
עיצוב גרפי: קובי לוי ומיכל סהר (הליגה)

מאמרים: דרורית גור אריה, אריאלה אזולאי, גיל אייל. שיחה בין מיכל היימן לדור גז.