print

מחוז סְפָר

אוצרת: דרורית גור אריה

14.9.2006 - 10.12.2006

אזור שכחה, חוטי הוויה קרועה שנדחקה אל מחוץ לגבולות ההכרה והותירה חותם בלתי נראה. אמניות הצילום והווידיאו, אורה לב ואורנית בן אברהם, משוטטות במחוזות הספר הפרוצים שבין הטבעי למשפחתי, בין הפראי למותר, ומשרטטות רסיסי זיכרונות שקיבלו ממדים על-מציאותיים. הצילום המבוים משמש אותן ליצירת מסגרת נרטיבית בלתי פתורה, המרפרפת מעל הממשות מתוך הוויה נפשית פרומה ומתחבטת. הנשיות שלהן הופכת לעוצמה: הפתיחות אל המקרי, האינטואיטיבי והאנושי ממלאת את אזורי הספר של התודעה ברטט הנד בין חלום לממשות.

עוד על התערוכה
פרסומים