print

מוזיאון הטבע

אוצרת: רויטל בן-אשר פרץ

2.4.2009 - 8.10.2009

התערוכה "מוזיאון הטבע" מציגה מוזיאון טבע מדומה אשר כל המוצגים בו הם יצירות של אמנים עכשוויים. היא מפגישה בין עולם הטבע והמדע לבין האמנות העכשווית ומעלה לדיון סוגיות מורכבות המתעוררות לנוכח הדואליות והקונפליקטים הפנימיים הגלומים במוזיאונים לטבע, כגון: אותנטיות וזיוף, קולוניאליזם, יחסי אדם- טבע, ניכוס הטבע על ידי האדם. התערוכה בוחנת את שאלת הקשר בין אמנות ומדע תוך התייחסות פרשנית וביקורתית למוזיאוני הטבע הקלאסיים הקיימים בארה"ב ובאירופה, אשר מרביתם הוקמו בתקופה הקולוניאליסטית. בהקשר זה, מעלה התערוכה לדיון גם את היעדרו של מוזיאון לטבע מסוג זה, בישראל.
העבודות שיוצגו, נוצרו במיוחד לתערוכה, בעקבות תהליך אוצרותי יוצא דופן שארך למעלה משנתיים, במסגרתו ערכו אוצרת התערוכה והאמנים מחקר מקיף וקיימו דיאלוג בשיתוף עם מדענים, מומחים לחרקים, פליאונטולוגים ומפחלצים ועם הפקולטה למדעי החיים וקמפוס טבע של אוניברסיטת ת"א.
המהלך האוצרותי העומד בבסיס התערוכה, עשה שימוש בדפוסי תצוגה ובדימויים חזותיים מעולם מוזיאוני הטבע, אך המיר אותם לתוך עולם האמנות וטען אותם באירוניה, בהומור ובאמירה פילוסופית וביקורתית.
היצירות בתערוכה הן בסדרי גודל שונים, מחרק קטן ועד לוויתן עצום ממדים. הן משלבות טכנולוגיה גבוהה עם חומרים פשוטים ונעות בין הביזארי למשעשע, בין הנאיבי לאפל. עוּבּרִים סרוגים מצמר בצנצנות כוהל, דינוזאור מפלסטלינה, לוויתן וירטואלי באקווריום, שלד קריפטוזואולוגי מכיסאות פלסטיק - הם רק חלק מהיצירות הנעות על הגבול בין אמנות עכשווית למוצגים במוזיאוני הטבע.
בתערוכה יוצגו עבודות במדיומים שונים: מיצב, פיסול, וידיאו, מיצג, פחלוץ וצילום. כל עבודה מהווה ייצוג וסמל לאגף או לנושא במוזיאון לטבע מקורי. היא כוללת גם התייחסות לאחורי הקלעים של המוסד "מוזיאון הטבע", מרחב אשר הכניסה אליו אינה מותרת למבקרים- זירת התרחשות אפלה של מדענים, חוקרים ומפחלצים.