print

כה קרוב ועדיין כה רחוק

אמנים עכשוויים מקפריסין, אוצר: יאניס תומאזיס

12/01/2017 - 11/03/2017

מרכז אמנויות עירוני ניקוסיה בשיתוף קרן פירידס [NiMAC] ומוזיאון פתח תקוה לאמנות

קפריסין כה קרובה לישראל, ובה בעת כה רחוקה. למרות הקרבה הגיאוגרפית ביניהן, שתי המדינות יודעות מעט מאוד האחת על רעותה, ובכלל זה על שדה האמנות. למרות ההבדלים, המדינות השכנות חולקות קווי דמיון רבים, כולל היסטוריה ארוכה שנוכחותה עדיין מורגשת בחיי היומיום, אי שקט גיאופוליטי תמידי ומשברים חברתיים, דתיים, פוליטיים וכלכליים בלתי פוסקים, שממשיכים להשפיע על העבר ועל העתיד. בעיצוב המציאות הפוסטקולוניאלית הנוכחית שלהן, שתי המדינות ששוכנות במזרח אגן הים התיכון, במרחב שממזג בתוכו השפעות ממזרח וממערב, לא מצליחות לחמוק – כל אחת בדרכה – מ"גורלן" הגיאופוליטי; גורל שבבסיסו טמון נרטיב של חלוקה.

אכן, אנו שוב חיים ב"זמנים של חלוקה", כפי שטוען ראנביר סמאדאר (Samaddar), חוקר דרום אסיה שהתפרסם בכתיבתו הביקורתית על צדק וזכויות אדם. למרות רוח הגלובליזציה, כיום מתוות את הסדר הבינלאומי לא רק חלוקות גיאוגרפיות ופוליטיות, אלא גם חלוקות חברתיות, גזעיות, כלכליות ותרבותיות. מדינת האי קפריסין גם היא לא הצליחה להימנע מגורל זה. המדינה מחולקת לשניים מאז 1974, כאשר כ-36% משטחה נמצאים תחת כיבוש צבאי תורכי. למרות מאמצים בלתי פוסקים למצוא פתרון כולל, צודק ובר-קיימא לבעיה הקפריסאית, אזור החיץ (הידוע גם כ"קו הירוק") עדיין מפלח את האי לחלק צפוני ולחלק דרומי. בנוסף, בעקבות קריסתה הכלכלית בשנת 2013, נקלעה המדינה למשבר כלכלי מתמשך, שתוצאותיו ימשיכו לרדוף את האי ואת תושביו עוד שנים רבות בעתיד.

התערוכה "כה קרוב ועדיין כה רחוק" | אמנים עכשוויים מקפריסין, מציגה לראשונה בישראל קבוצה דינמית של 17 אמנים קפריסאים עכשוויים שבוחנים את התרבות הקפריסאית העכשווית ואת מורכבותה של הזהות הקפריסאית. התערוכה מבקשת להפנות זרקור אל האופן שבו בעידן של גלובליזציה, כאשר תשומת הלב מופנית גם אל הפעילות האמנותית "בפריפריה", אמנים קפריסאים עכשוויים עוסקים בסוגיות של היסטוריה, זיכרון ופוליטיקה, בעיקר בהקשר המקומי. לצד אלה, היא בוחנת את עיסוקם בהיסטוריה של טראומה, קונפליקט ואלימות, ועם מורכבויות הרות-גורל אחרות, מעבר לבעיה הקפריסאית – שהשפעתה עדיין מורגשת בחברה בקפריסין עד היום.

בשנים האחרונות מתאפיינת האמנות הקפריסאית בתנועה בינלאומית מתמדת ובעמדה ביקורתית חריפה. עבודתם של אמנים קפריסאים עכשוויים רבים אימצה ממד סוציופוליטי המקפל בתוכו ברגישות רבה את מורכבותן של הסוגיות המקומיות והגלובליות העכשוויות, שלעיתים מובעת דרך מבט ניטרלי ומנותק, לעיתים מתוך עמדה פואטית ולעיתים באמצעות סרקזם חד ואירוניה מעודנת. האמנים המשתתפים בתערוכה מבקשים להאיר ולהתמודד עם הגישות והסתירות של המרחב הגלובלי, ההומוגני למראית עין. שאלות של רב-תרבותיות, נקודות מפגש, עקירה, הגירה, והכלאות נמצאות במוקד רוב העבודות שמוצגות בתערוכה אקטואלית זו.