print

מרחב ביניים

אוצרת: דרורית גור אריה

17.5.2007 - 6.10.2007

התערוכה מרחב ביניים פותחת את הגדרת חלל המוזיאון לקריאה מחודשת ומזמינה את הצופה לבחון גבולות, מוסכמות והגדרות של מרחב פרטי וציבורי.
החלל המוזיאלי הקונבנציונאלי והמוכר, פינה את מקומו לטובת מסלול משובש, מעין מבוך המקשה על תחושת הכיוון, מאתגר את הצופה, מציב בפניו מחסומים, מעברים צרים ואף מאלץ אותו להתכופף ולהיכנס מבעד פתחים שנפערו בקירות המוזיאון. השיבוש המכוון, יצר חלל המזמן לצופה חוויה פיזית ומנטאלית לא שגרתית.
דרורית גור אריה, אוצרת התערוכה התערבה בחלל המוזיאון מתוך כוונה לבחון כיצד יפעל החלל המוזיאלי- הנייטרלי והסטרילי ("הקוביה הלבנה") במתכונת אחרת, המאתגרת את התנועה ואת חוקי הצפייה המקובלים במוזיאון. גור אריה הזמינה את האדריכלים רפאל כהן וניצן סט שחברו לתהליך ובנו מודל של מסדרונות בתוך חלל המוזיאון. המסדרונות ממשטרים את ציר ההליכה, פתחיהם השונים מאפשרים למראית עין חופש בחירה, אך בפועל נשללת תחושת הביטחון, הכיוון וההתמצאות. התערוכה מפעילה משטר ראייה וצפייה לא שגרתי ומייצרת מניפולציה של כוח כלפי הצופה המתקשה לנוע במרחב הכאוטי.
בתערוכה משתתפים 12 אמנים ישראלים ובינלאומיים הבוחנים את מערך היחסים בין מרחב פרטי למרחב ציבורי כמו גם את התפרקותם של המרחב הפרטי ושל מושג ה"הבית האוטופי", דרך עבודות וידיאו, מיצב ואדריכלות, שרובן נוצרו במיוחד לתערוכה.
העבודות בתערוכה מציגות אספקטים אישיים, אינטימיים וחברתיים, על רקע המציאות העכשווית בה אנו חיים, המושפעת משינויים טכנולוגיים וחברתיים ואשר במסגרתה הולכים ומיטשטשים גבולות המרחב הפרטי והמרחב הציבורי.
במרחב העכשווי, מתקיימת בו זמניות גדולה בין קרוב- רחוק, חוץ- פנים. הוירטואלי, הרחוק והפיקטיבי על גבי מסכי המחשב והטלוויזיה הופכים לקרוב ולזמין, בעוד שהקרוב והממשי מאבד את חשיבותו.
גם במרחב התערוכה מתקיימת בו זמניות והכלאה בין קרוב- רחוק, אינטימיות לניכור ובין חוץ לפנים.