print

הזוכים 2006

תערוכת זוכי פרסי משרד המדע התרבות והספורט לאמנות. אוצרות: סיגל ברקאי ודרורית גור-אריה

25.1.2007 - 25.3.2007

בכל שנה מחדש נחשפת האיכות הבלתי מתפשרת של היצירה הישראלית בתערוכת הזוכים. בהעזה, ברגישות ובדיוק של האמנים, שלמרות כל הקשיים אינם מתפשרים על אמירה בינונית, בחדשנות המיושמת בעבודות, כמו גם בסוג של צניעות ואירוניה עצמית המתובלים בהומור שחור ובייאוש קיומי העוברים בהן כחוט השני. איכויות אלה, המיוחדות לארכיב של האמנות והחברה הישראלית, ניזונות גם מפועלו רב השנים של הזוכה בפרס מפעל חיים השנה - גדעון גכטמן. ההומור השחור, הגובל במורבידיות של ממש, המאפיין את יצירתו של גכטמן, מחלחל ליצירותיהם של בני הדור הצעיר, שרבים מהם היו תלמידיו, ויוצר דיאלוג.