print

בשם העושר

אוצר: חגי שגב

18.5.2006 - 19.8.2006

כוחות רבי עוצמה פעלו בעשורים האחרונים על התרבות הישראלית, הסיטו הצידה מסורות ותפישות שנוצקו וקובעו לתוך התרבות המקומית. תפישות אחרות, שונות לחלוטין, צמחו ודחקו את רגלי קודמותיהן. גישות שיתופיות וסוציאליסטיות פינו את מקומן: הפרט תפש את מקומו של הכלל, העיר תפשה את מקומם של הקיבוץ והמושב והייתה למרכז העשייה, לשדה הכלכלה, עולם ההיי-טק תפש את מקומו של הצבא. תהליך הפרטה מואץ חדר לשדות ולתחומים שדומה היה כי יזוהו לעד עם המרחב הציבורי. כמו בתחומים אחרים התחולל המפנה גם בשדה האמנות. האמנות הרזה והדלה למראה נטתה יותר ויותר לפיתוחם של אמצעי ביטוי עשירים בחומר ומלוטשים, כאלה המשתמשים באמצעי פיתוי והידור. מכלול רחב ומגוון זה נועד למשוך את הצופה לבדוק את המסרים המסתתרים מאחורי החזות המושכת, כדי לחקור ולהתחקות אחר תופעות חברתיות, כלכליות ותרבותיות, המשקפות את המציאות במפנה האלף. שפע הסגנונות והביטויים האמנותיים בתערוכה מחייבים בחינה מדוקדקת, ניתוח פרטני, אינטימי של כל יצירה ויצירה. המבט החולף, המרפרף, זה המחליף ערוץ אחר ערוץ תוך שניות, לא יוכל לחדור מבעד למסך המבריק. העבודות המוצגות בתערוכה עטופות במראה ראוותני, בורק ומפתה. חלקן מציג היבטים של פרובוקציה, אחרות היבטים של קונטמפלציה (הרהור). ניתן למצוא בעבודות שימוש בטקטיקות ובאסטרטגיות מניפולטיביות, אותן שואלים האמנים מעולם הפרסום, המדיה ואף הפוליטיקה. הן חושפות את המצוקות של המערכות השונות שמשפיעות על התרבות, ואת הקונפליקטים בהם היא שרויה. עבודות האמנות מקצינות סיטואציות בכוונה, כדי לעמת את הצופה עם הפנטזיה של המציאות המושלמת. הייצוג האמנותי מגיע כיום למגוון עצום של ערוצים, לא פחות מן המפץ הגדול של ערוצי השידור והאינטרנט. הצפה זו נותנת ביטוי להתרחקות ממצבים מקובעים בהם הייתה שרויה התרבות המקומית במשך עשרות בשנים. הערוצים השונים מושכים את תשומת-לב הצופה לכיוונים מנוגדים, רוויי מידע ואסוציאציות. כמו הקהל, גם היוצרים – האמנים – שרויים במספר עולמות מקבילים; בוראים אין-ספור עולמות בו-בזמן; מעלים שאלות שהתשובות עליהן מספרן כמספר המתבוננים. השאלות רבות ותשובות מוחלטות וברורות חומקות ואינן נותנות מענה. כך מתאפשר קיומו של דיון אודות קונפליקטים אמנותיים, תרבותיים ואסתטיים. מטרתה של תערוכה זו לדון בתהליכים הללו במרחב התרבותי. התערוכה איננה מספקת תשובות מוחלטות או ברורות, בוודאי שלא תשובות מדויקות.