print

צילום ומעבר: שלושה סרטים קצרים, היינץ אמיגהולץ

אוצרת: חמוטל שטרנגסט

26.11.2010 - 13.12.2010

הסדרה הדוקומנטרית של הקולנוען הגרמני הניסיוני היינץ אמיגהולץ (יליד 1948 גרמניה),
"צילום ומעבר", המוקרנת בחלקה במוזיאון פתח תקוה, מציגה אבני יסוד בארכיטקטורת האוונגרד המודרנית באמצעות רצף צילומי של פרטים החושף את הקומפוזיציות הארכיטקטוניות מנקודת מבט קולאז'יסטית. עבודת עריכה חסרת נרטיב ליניארי של שוטים ללא תנועת מצלמה, לצד צילום תיעודי, מצביעים על כוחו של המבט להמציא מחדש את המרחב שבו הוא מתבונן. הסרטים מדגישים את הזיקה העמוקה בין צילום, קולנוע ואדריכלות המתקיימת באופן שבו הם מתמודדים עם תמות של זמן, מרחב, אור ונרטיב. המפגש בין תיאוריה, קולנוע ניסיוני ואדריכלות מתגבש לכלל אמירה אשר קוראת תיגר על קיומה של מערכת מרכזית מכוננת בתפישת המבט, הצפייה והחוויה, ומאפשרת לייצר סטרוקטורות רדיקליות ופואטיקה חדשה ומאתגרת.

הסרטים כוללים שניים מסרטי "אדריכלות כאוטוביוגרפיה" מתוך הסדרה הדוקומנטרית "צילום ומעבר" העוסקים באדריכלים וסרט העוסק במחברות הרישום, היומנים והסקיצות הקולנועיות של אמיגהולץ.

במסגרת VideoZone 5 – הביאנלה הבינלאומית החמישית לוידיאו ארט.

התערוכה מתקיימת בשיתוף IFA Institute For Foreign Cultural Relations