print

פעולות על מקום

אוצר: ולדמר טטרצ'וק 8.11.2018 - 5.1.2019

בפתח הווידיאו מוצגת הגדרה מילונית: "שחרור – יציאה ממצב של שיעבוד בידי מסגרת שלטונית כלשהי". צזארי בודז'נובסקי נראה בהמשך כשהוא משוטט במרכז העיר לובלין ואוסף עלונים פרסומיים. המצלמה עוקבת אחר תנועתו במרחב העירוני וקולטת תמונות וקולות טעונים. דומה שבודז'נובסקי נסחף בשוטטות חסרת מטרה, אולי בניסיון להביא לכלל מימוש משימה פרטית כלשהי. פעולה פשוטה של השלכת מאות עלוני פרסומת לפח מתגלה כמחווה אירונית, המעידה על מידת הסתבכותנו בסבך המציאות שיוצר עודף המידע של תקופתנו. על רקע זה, בודז'נובסקי משכלל בהתמדה את סגנון הפעולה שהמציא, "פעולת מינימום".