print

פעולות על מקום

אוצר: ולדמר טטרצ'וק 8.11.2018 - 5.1.2019

הפעולה של צמד האמניות התבצעה פעמיים, ב-2017 וב-2018, בתחנת האוטובוסים המרכזית של לובלין – מקום של מעבר בין מזרח ומערב, שדרכו עוברים מדי יום מהגרי עבודה אוקראינים רבים. האמניות ביקשו מהעוברים-ושבים לכתוב את ברכותיהם לרגל יובל 700 שנה לעיר לובלין, והפעולה התבססה על חליפין פשוטים: מילה טובה על כל ברכה טובה. לדברי האמניות, "אין בפעולה כל אירוניה, ביקורת או מסרים סמויים. היא פשוטה כמו שהיא נראית". פעולה דומה בוצעה גם בעיר פתח-תקוה לפני פתיחת התערוכה הנוכחית, וגלויות מפעולות אלו משולבות בה.

אגאתה רוצ'ינסקה וברברה גריקה, מלה טובה, 2017 / 2018, המקום: תחנת האוטובוסים המרכזית של לובלין, מיצב בטכניקה מעורבת