print

פעולות על מקום

אוצר: ולדמר טטרצ'וק 8.11.2018 - 5.1.2019

הפעולה של רוברט קושמירובסקי מעלה על הדעת משימה סיזיפית מפרכת. בניסיון ליצור עבודת אדמה, הוא חופר בקרקע שוחה ספירלית ומקים לצדה תל בצורה דומה, ליצירת פסל בן שני חלקים (נגטיב ופוזיטיב). צורתו הספירלית של הפסל מעוררת אסוציאציות ושולחת לכיוונים שונים, הַחל במוטיבים תנ"כיים וכלה בתִלי זיכרון. תהליך הביצוע ויחסי הגומלין עם עוברים-ושבים סקרנים ממלאים תפקיד חשוב בפעולה. לשואלים מספר קושמירובסקי סיפור אחר בכל פעם ובודה אגדה אורבנית. תלבושתו, הארגון החללי, האביזרים, מבני הקסרקטין הישן שברקע והפעולה עצמה צובעים את האירוע כולו בצבעים של זמן עבר, לפני חמישים שנה לפחות. האמן מגלם פועל דחק בשנות ה-50 או ה-60, בעוד תצלומי שחור-לבן מצהיבים, תעודות בלתי קריאות ובולים מחקים מסמכים ישנים.

רוברט קושמירובסקי, , +/-, 2009, המקום: כיכר בקרבת רחוב ז'ווירקי אי-ויגורי, לובלין, מיצב בטכניקה מעורבת