print

פעולות על מקום

אוצר: ולדמר טטרצ'וק 8.11.2018 - 5.1.2019

שיכון יוליוש סלובצקי בלובלין תוכנן על-ידי זופיה ואוסקר הנסן (Hansen), זוג אדריכלים מודרניסטים שהיו פעילים באמצע שנות ה-60. תוכנית השיכון התבססה על פילוסופיית הצורה הפתוחה שפיתחו השניים במטרה להשיג פונקציונליות, שיתוף אל-היררכי של הדיירים ותהליכיות, כאשר בלב השיכון מיקמו האדריכלים מרכז תרבות לנוער. בסוף שנות ה-90 נמסרו השיכון ומרכז התרבות שבמרכזו למוסדות הקהילה הקתולית המקומית, צעד שהיה לסלע מחלוקת המפלג את הדיירים. חלק ממרכז התרבות לנוער נהרס ב-2005 והוחלף בכנסייה פסוודו-גותית, שעיוותה את התפיסה האדריכלית המקורית של השיכון. עצה טובה של צזארי קלימשבסקי מתעדת את הריסת חלקו השני של מרכז התרבות, שנשלמה ב-2010. בתוך כך היא מגוללת לא רק את ההיסטוריה של האתר המסוים – אלא גם את אי-ההבנה השוררת, בפולין ובעולם כולו, ביחס לאדריכלות ואורבניזם מודרניסטיים מהעידן הקומוניסטי, ואת עליית כוחה של הכנסייה הקתולית מאז 1989.

צזארי קלימשבסקי, עצה טובה, 2010, המקום: שיכון יוליוס סלובצקי, לובלין, וידיאו, 8:37 דקות