print

פעולות על מקום

אוצר: ולדמר טטרצ'וק 8.11.2018 - 5.1.2019

 עבודת וידיאו זו בנויה מצילום מקוטע של מפת העיר לובלין המוצגת במוזיאון שבמיידנק, מחנה הריכוז הנאצי. המפה מורכבת מקווים שחורים שמייצגים רחובות ונהרות ומַלבנים אדומים המסמנים אתרי זיכרון. האסתטיקה המופשטת של הווידיאו מאזכרת, בדרכה, קומפוזיציות קונסטרוקטיביסטיות ואף צורות מודרניסטיות ככלל.

מירוסלב בלקה, MapL, 1999 / 2010, המקום: המוזיאון הלאומי במיידנק, מיצב וידיאו, 45 שניות, לופ