print

מרחב ביניים

אוצרת: דרורית גור אריה 17.5.2007 - 6.10.2007
Art Film 1: Ever Present Yet Ignored

אדריאנה לארה מציגה מעקב מבוים אחר קבוצת מבקרים צעירים בחלל הנראה כמוזיאון לאמנות. הצעירים משחזרים את התנועות והפעולות המצופות ממבקר במוזיאון ומציגים אותן כאקט ריק מתוכן של מחוות מסוגננות, כמשחק של חיקוי נורמות פעולה מוכרות בחלל. גם חפצי האמנות נתפסים כ"אובייקטים של אשליה או רמייה". במשך שנה יצרה לארה את "חפצי האמנות" המוצגים בחלל. היא הכינה הוראות פעולה המקושרות לכל אחד מהאובייקטים המוצגים וליקטה קטעי טקסטים של אנשי אמנות, פילוסופים ומבקרים, המושמעים ליד היצירות. השילוב של רמות טקסט שונות מטשטש היררכיות של זמן ומקום. המניפולציה של לארה חוסמת כל ניסיון לייצר נרטיב לוגי אחד של ההתרחשויות. הפרויקט המשעשע מעורר מחשבות על יצירות האמנות השאפתניות והראוותניות המאפיינות כיום את שוק האמנות, ועל הערכים שמיוחסים ליצירות אמנות, המבוססים על הנחות מוקדמות ונורמות חברתיות.