print

מרחב ביניים

אוצרת: דרורית גור אריה 17.5.2007 - 6.10.2007
Back in 5 Minutes

אורית אשרי בוחנת את המרחב האמנותי, והפעם - סטודיו האמן, המרחב האישי האינטימי שבו מתהווה היצירה בטרם תצא אל חלל התצוגה הציבורי.
בחלקה הראשון של עבודת הווידיאו Back in 5 Minutes משתמשת אשרי בסטודיו האישי שלה במרתף לונדוני דחוס כדי לדון בשאלת המרחב האמנותי. העבודה מציגה סיפור על אוצר המבקר/פולש לסטודיו שהאמן נעדר ממנו, ומרשה לעצמו לחלל את קודשי הפרטיות של האמן והיצירה. חלקה השני של העבודה, המוקרן באותו חלל ובאותו זמן לצד החלק הראשון, מתאר דיאלוג בין האוצר לאשתו בחדר ביתם, בו סיפור ההיעלמות של האמן מוצג כסיפור בלשי, ברוח סרטי הפילם-נואר. ההצבה החריגה של עבודת הווידיאו במרתף, במרחב המכיל את פסלי המוזיאון, מרחיבה את גבולות העבודה ויוצרת מעין סיפור בתוך סיפור. חלל האחסון האמנותי זולג לתוך חלל הסטודיו הווירטואלי ומטשטש את גבולות המרחב האמנותי ואת מקומם של הצופה והאוצר.