print

מרחב ביניים

אוצרת: דרורית גור אריה 17.5.2007 - 6.10.2007
פאתוס

עבודת הוידיאו של עופרי כנעני, אמנית ישראלית החיה ופועלת בניו יורק בשנים האחרונות, מגוללת מסע הרואי של גיבורה בעיר מוכת טראומה. העיר של כנעני, המחומשת במנגנוני בקרה ושליטה שנועדו לשקם את ביטחון תושביה, הופכת לזירה עוינת המאיימת על נפשה של הגיבורה. כנעני מציגה את אמצעי המיגון ומנגנוני הפיקוח של העיר הפוסט-מודרנית כמפלצות מיתולוגיות שיש להילחם בהן עד חורמה. ככל שמתרבים המנגנונים הטכנולוגיים המקיפים את הגיבורה, כך הולכות וגוברות חרדותיה, עד שהיא יוצאת למסע של שחרור כנגד "המפלצות" העירוניות. מסעה - ספק מציאותי, ספק פואטי - מתקיים בזיקה למסעו ההרואי של הֵרַקלֵס, הגיבור המיתולוגי. המקהלה, האמצעי האמנותי המגשר בטרגדיה היוונית על פערי הזמן והמרחב, ניצבת בסרטה של כנעני על גג בניין לרקע תפאורת העיר ומגדלי הזכוכית שלה, והיא מדווחת על מעללי הגבורה המתרחשים הרחק מעין הצופה.