print

מרחב ביניים

אוצרת: דרורית גור אריה 17.5.2007 - 6.10.2007
360

ליאב מזרחי, מציב בחלל המוזיאון מצלמות מעקב המקבלות את פני המבקרים בתערוכה.ביותר ויותר מרחבים ציבוריים ועירוניים מוצבות מערכות ניטור ובקרה העוקבות אחר הנעשה בבחינת "האח הגדול" שעינו פקוחה על הנעשה. מערכות אלה מוצבות גם בחללי תצוגה מוזיאליים, צופות אחר המתרחש, עוקבות ובוחנות כל תנועה מתנועותיו של המבקר, מה שיוצר אצלו תחושה טורדנית של חשיפה הגובלת בשיתוק. מצלמות המעקב של מזרחי רק נראות כמערכת בקרה, למעשה הן מתחזות ל"דבר האמיתי" שמייצר את אותה תחושה טורדנית ומאיימת בחלל. המצלמות של מזרחי עשויות מחומרי רדי מייד, חומרים פשוטים העומדים בניגוד גמור לתחכום של מערכות הבקרה האמיתיות ולמעשה מרוקנות מהכוח הגלום בהן. מזרחי מייצר פעולה חתרנית בקנה מידה קטן, המנטרלת את מקור האיום מכוחו באמצעות שכפול מזויף, שקרי. עבודתו שולחת קריצה לעבר המבט האלים והחודרני של המצלמה המקבלת את פני המבקרים במוזיאון