print

מרחב ביניים

אוצרת: דרורית גור אריה 17.5.2007 - 6.10.2007
קומת קרקע

הכניסה לחלל ההצבה של נדב ויסמן עוברת דרך פתח נמוך שנפער באחד מקירות המוזיאון. הצופה המנתב את גופו בהתאם לתכתיבי החלל, מוצא את עצמו במרכזה של סצנה שנדמית כלקוחה מפנטזיה ומעלה תחושה של הימצאות בעולם אחר. במרכז המיצב, ספינת עץ ורודה המוצבת בתוך מה שנראה כמספנה. הספינה נראית כבולה, תקועה, לא ברור האם היא בתהליך בניה או בתהליך פירוק. על גבה נושאת הספינה את ביתה ועל סיפונה תורן עשוי עצמות. בחדר הסמוך מוצבים זה מול זה דמות גברית גרוטסקית עירומה וכלב. הדמות העירומה תקועה בתוך רמפת עץ, כמו מקובעת בסד. הדמות והכלב נראים כתלויים זה בזה, חולקים אותה בדידות נוראה. העבודה משלבת סרט אנימציה המוקרן על הקירות, בו נראה בית עולה בלהבות וסאונד של טפטוף המעיד על התרחשות חיצונית. ויסמן ממשיך בחיפוש ובעיסוק הבלתי נלאה אחר "הבית", ערגה וכמיהה לבית מגונן, למשפחה ולאינטימיות שלא באה על סיפוקה - "הבית" כהבטחה לא ממומשת.