print

מרחב ביניים

אוצרת: דרורית גור אריה 17.5.2007 - 6.10.2007
A room with a view

הקולנוען שויה אזארי, גולה איראני החי ויוצר בניו יורק בעשרים השנים האחרונות, מציג עבודת וידיאו המהווה מסמך נוקב כלפי הניכור והאטימות בחברה האמריקאית - כסמל לחברה המערבית כולה.
A Room with a View, מגוללת סיפור טורד המגיע לשיאו בחשיפה טראומטית המותירה את הצופה מזועזע. זוג אמריקאי פרברי צופה בחדרו בדרמה הוליוודית טיפוסית המוקרנת בטלוויזיה. הצופים ביצירה שומעים את הקולות הבוקעים מן המרקע, שאינו גלוי לעיניהם, ואת תגובות בני הזוג לסרט המוקרן. בו-בזמן נגלה לעיניהם אונס ברוטאלי, המתרחש בנוף הפסטורלי של הפארק הנשקף מבעד חלון חדרם של בני הזוג, השקועים בהתרחשות שעל המרקע ולחלוטין אינם ערים למתרחש "מתחת לאפם". לאחר ה"הפי-אנד" של הסרט ההוליוודי, אל מול המרקע הכבוי, מבצבצים הניכור והריקנות שביחסי בני הזוג. אזארי בוחן את תחלואי החברה המערבית במרחב הציבורי והפרטי: תוקפנות, חוסר שוויון חברתי, אלימות מגדרית, מצוקות תפקודיות ורגשיות.