print

מרחב ביניים

אוצרת: דרורית גור אריה 17.5.2007 - 6.10.2007
מושבה

נטי שמיע- עפר בוחנת אפשרות לקיום חיים במרחב הציבורי, תוך בחינת ההשפעות הפיזיות והמנטאליות שמזמן מצב כזה. במיצב מורכב ומקיף המתייחס בין היתר לתופעת הנוודות וההומלסים המאפיינת את עידן הגלובליזציה,היא מציגה "עיר פיקטיבית" לנווד האולטימטיבי, המשוחרר מרכוש ונע בחופשיות במרחב הציבורי. עבודתה של שמיע- עפר היא מעין הצעה אוטופית הכוללת פתרונות להתמודדות עם חיים במרחב הציבורי האורבאני תוך שמירה על המרחב הפרטי המגונן. היא מבקשת לבחון את הטריטוריה הבסיסית והמזערית ביותר המתקיימת בנקודת החיכוך שבין הפרט למרחב, רגע לפני שהמרחב הפרטי מתפורר ומותיר את היחיד חשוף אל מול המרחב הציבורי.