print

מרחב ביניים

אוצרת: דרורית גור אריה 17.5.2007 - 6.10.2007
זיכרון של כיכר

האמנית הטורקיה גולסון קרמוסטפה מציגה את השפעת ההתרחשויות במרחב הציבורי על המרחב הפרטי בעבודה המורכבת משני סרטי וידיאו בשחור-לבן המוקרנים במקביל משני מסכים: האחד מציג צילומים דוקומנטאריים של התרחשויות היסטוריות, חלקן אלימות, בכיכר מרכזית באיסטנבול והשני את השפעתם על משפחה המוצגת במרחב הפרטי - בבית. העבודה חושפת זיכרון של כיכר הנחווה מתוך הפנים. קרמוסטפה בוחנת את מארג היחסים הסבוך שבין החוץ החברתי-הפוליטי לבין מה שנתפס כפנים - חלל הבית האינטימי, שהוא גם מרחבו הקיומי הראשוני של הסובייקט. הבית מאכלס את היחסים המורכבים בין ההיסטוריה האישית של הפרט לבין ההיסטוריה הציבורית של "החוץ" - המדינה והקולקטיב.