print

אשת חיל

אוצרת: סיגל קהת-קרינסקי 24.4.2015 - 20.6.2015

אמן לא ידוע, חיילת צהל בחיל נשים, 1.3.1955, באדיבות הארכיון לתולדות פתח תקוה עש עודד ירקוני, לשכת העיתונות הממשלתית