print

פרויקטים קהילתיים: פרויקט אמנות חברתי בחווה החקלאית בפ״ת

בשיתוף: המדרשה לאמנות, בית ברל ,מוזיאון פ"ת לאמנות והאגף לשירותים חברתיים, המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית

פרויקט אמנות חברתי בחווה החקלאית בפ״ת, פרי שיתוף פעולה בין המדרשה לאמנות, בית ברל ,מוזיאון פ"ת לאמנות והאגף לשירותים חברתיים, המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית.
מנחות הפרויקט: רעות פרסטר(מוזיאון פ"ת) ואורית חסון ולדר(המדרשה)