print

קרן אלונה שטיין מוריה

לזכרה של אלונה שטיין מוריה

אנו שמחים לבשר על הקמת קרן ע"ש אלונה שטיין מוריה לרכישת אמנות ישראלית. הקרן הוקמה לזכרה של אלונה שטיין מוריה, אשר נפטרה לפני שנתיים ממחלה עלי ידי אמה, גילה שטיין, אשר שאפה לחבר בין אהבתה של אלונה לאמנות לבין תמיכה וחיזוק מוזיאון פתח תקוה לאמנות.
הקרן הוקמה במסגרת פעילותה של אגודת ידידי מוזיאון פתח תקוה לאמנות. הקרן תפעל בעשור הקרוב ותתמקד ברכישות של עבודות נייר, בכך תסייע הקרן להמשך ביסוסו של אוסף האמנות העכשווית במוזיאון פתח תקוה לאמנות כאוסף מוביל, וכן תתמוך באמנות ישראלית מקורית.
השנה נרכשו בעזרת הקרן עבודות נייר של האמנים משה גרשוני, טל אמיתי, שחר יהלום וחן שיש.