print

קרן אלונה שטיין מוריה

קרן לרכישת עבודות על נייר לזכרה של אלונה שטיין מוריה

הקרן ע"ש אלונה שטיין מוריה לרכישת אמנות ישראלית נוסדה בשנת 2018 לזכרה של אלונה שטיין מוריה. אמה, גילה שטיין, הקימה את הקרן בשאיפה לחבר בין אהבתה של אלונה לאמנות לבין תמיכה וחיזוק מוזיאון פתח תקוה לאמנות. הקרן הוקמה במסגרת פעילות אגודת ידידי מוזיאון פתח תקוה לאמנות ותמשיך לפעול במשך עשור, תוך התמקדות ברכישת עבודות נייר ורישום. בכך תסייע הקרן להמשך ביסוסו של אוסף האמנות העכשווית במוזיאון פתח תקוה לאמנות כאוסף מוביל ותתמוך ביצירת אמנות ישראלית מקורית.