print

אוסף דני מס

דני מס, הדו"חים הגיעו בסדר ונתמלאו בדייקנות, לא מתוארך, דיו על נייר

27 רישומים של דני מס (1948-1923) שנתרמו לאוסף המוזיאון לאחר מותו על ידי אביו
דני מס שירת בפלמ"ח. בינואר 1948, כארבעה חודשים לפני הכרזת המדינה, יצא כמפקד בראש מחלקה של שלושים וחמישה חיילים צעירים נבחרים להגיש עזרה ותחמושת לגוש עציון הנצור. מס נהרג בהתקפה של כוח ערבי שהקיף את המחלקה. 27 הרישומים של דני מס המצויים באוסף המוזיאון, נתרמו למוזיאון פתח תקוה לאמנות על ידי אביו, בעל הוצאת הספרים הירושלמית הידועה "ראובן מס", שנותרה עד היום ברשות המשפחה.
הרישומים מתארים דמויות מתקופת ילדותו בגימנסיה העברית בירושלים, מורים ותלמידים, סצנות מהווי הפלמ"ח וסצנות במהלך לחימה: חוליה במארב, ובה נראים חיילים שכובים ועל כפות רגליהם עציצים ופרחים כהסוואה; חבורת חיילים חוזרים מפעולה עם גופות חבריהם.
רישומיו מתייחסים גם לחיי הקיבוץ, שכללו בזמנו עבודה ואימונים, ולהווי היומיומי: טבנקין בחלוק רחצה ובנעלי בית; התור לשירותים השכם בבוקר. מרגשים במיוחד הם הרישומים המתארים דמויות מנהיגים, אישים וחברים מן התקופה. בתערוכה שהוצגה במוזיאון יוחד קיר לתמונות ולציורים של האישים עצמם: כיצד נראו בחיים וכיצד תוארו על ידי האמן. מבקר שנכח בתערוכה, זיהה את אביו, שהיה בעל תפקיד בכיר בפלמ"ח. פלמ"חניק, שהגיע למוזיאון עם קבוצת פלמ"חניקים ותיקים, זיהה את שמו בתוך סצנה שתוארה באחת היצירות. אירוע מרגש אחר התרחש כאשר נערה, שהייתה חברתו של מס באותה תקופה ושעמה התכתב, הגיעה לפתיחת התערוכה במוזיאון והציגה את עצמה בפני ילדים שביקרו בתערוכה.