print

קרן אלונה שטיין מוריה

קרן לרכישת עבודות על נייר לזכרה של אלונה שטיין מוריה

עבודותיה של שחר יהלום מתמקדות בעקרונות היסוד של האמנות: דימוי, חומר, צורה, צבע וגודל הבאים לידי ביטוי במגוון מדיומים כמו פיסול, ציור, רישום, הדפס, צילום, וידאו וסאונד. עבודת רישום זו, כמו רוב עבודותיה של יהלום, מתאפיינת בצבעים מונוכרומטיים המנכיחים יחסי פוזיטיב ונגטיב.
יהלום החלה לעבוד ברישום מתוך זיכרון ויזואלי שנחרת בדמיונה. העבודה Threesome, המזכירה כד קבורה, נוצרה בטכניקת מונוטייפ – טכניקת הדפס שבה התמונה מונחת על גבי לוח זכוכית או מתכת, ומועברת בלחץ אל הנייר. יהלום משתמשת בלוח זכוכית המרוח בצבע בשכבה אחידה. על הזכוכית היא מניחה דף נייר, שעליו היא רושמת באמצעות מקל או אצבע. בתהליך זה, רק מה שהיא רושמת עובר לצדו השני של הנייר, ולמעשה עד שמרימים את הנייר מלוח הזכוכית אי אפשר לראות את התוצאה. זהו תהליך מהיר ואקספרסיבי, שבו אי אפשר למחוק או לתקן את הנעשה.
העבודה נרכשה עבור אוסף מוזיאון פתח תקוה לאמנות באדיבות הקרן ע"ש אלונה שטיין מוריה.

שחר יהלום, שלישיה, 2015, מונוטייפ שמן על נייר, 69X97 ס"מ